top of page

VISION - STRATEGI - VÆRDIER

I Mejlby/Haverslev KFUM's IF ønsker vi, at der skal være plads til alle. Om du vil være den nye Mikkel Hansen, komme i bedre form på en sjov måde, eller du går til håndbold for at være sammen med dine venner, så er du velkommen, så længe du kan stå inde for vores måde at være forening på.

Vi baserer vores forening på følgende 3 principper:

 

I Mejlby/Haverslev KFUM's IF

 • Skal alle have mulighed for at udvikle sig.

   Mål: Spillere såvel som trænere og ledere har mulighed for at udvikle sig fra deres individuelle udgangspunkt.

 

 • Står vi sammen.

   Mål: Et godt sammenhold på tværs af foreningen. Spillere, forældre, trænere og bestyrelse bakker hinanden op både      på og udenfor banen.

 

 • Samarbejder vi.

   Mål: En håndboldklub med gode rammer for alle, hvor vi kan tiltrække, fastholde og udvikle både spillere og trænere      igennem samarbejde på tværs i foreningen, med det lokale foreningsliv i Haverslev og omegn og med andre                  håndboldklubber i nærområdet

Udvikling
 • Trænere og spillere sætter sig i fællesskab realistiske mål for den enkelte spillers håndboldmæssige udvikling. Trænere og spillere må gerne stille krav og holde hinanden op på aftalerne.

 • Spillere, der har mod på mere, tilbydes deltagelse i kredshold eller fælles træninger med omkringliggende klubber.

 • Alle træner alt til træning, men måske på forskellige niveauer. Især som spiller i de yngste årgange skal du have mulighed for at prøve flest mulige pladser og roller på banen og ikke være fastlåst på én bestemt plads.

 • Trænerne tilbydes kurser, så de får mest mulig viden om at lave god træning for alle, og så de selv føler, at de udvikler sig i deres trænergerning.

 • Unge spillere får mulighed for at prøve kræfter med trænergerningen.

Udvikling
Udvikling
Sammenhold

Spillere:

 • Lytter til deres trænere, bakker medspillere positivt op og udøver fairplay overfor modstandere.

 • Afslutter træningen/kampene med at gå i bad og får rundet træning /kamp af på en god måde.

Trænere:

 • Er rollemodeller i deres opførsel over for dommere og modstanderhold.

 • Er med til at skabe god stemning på holdet fx ved at anerkende alle spilleres rolle og værdi på holdet.

Forældre:

Bestyrelsen:

 • Er synlige i hallen og lette at komme i kontakt med.

 • Tilbyder fælles arrangementer, som fx opstarts- og afslutningsstævne, afslutningsfest, billetter til håndboldkampe mm.

 •  Alle bidrager til at løse frivillige opgaver i klubben i det omfang, de har ressourcer til det.

Samarbejde

I foreningen:

 • Vi hjælper hinanden, når det kniber med at nå træningen, når vi har brug for ny inspiration, når der er brug for ekstra hænder til afvikling af et stævne m.v.

Lokalt:

 • Vi koordinerer med de lokale foreninger for så vidt muligt at undgå sammenfaldende træningstider. Vi bakker op om hinandens initiativer og samarbejder om fælles arrangementer, som fx byfest, julefrokost, julemarked mm.

Netværk:

 • Vi deltager i JHF's tilbud 'Netværksforeninger' med håndboldklubber i nærområdet for at erfaringsudveksle, skabe spændende tilbud på tværs af foreningerne og arbejde for at få flest mulige håndboldspillere i de respektive foreninger.

LÆS MERE OM MEJLBY/HAVERSLEV's PRICIPPER OG VÆRDIER

bottom of page