top of page

MEJLBY/HAVERSLEV STØTTEFORENING

OM STØTTEFORENINGEN:

Mejlby/Haverslev's IF støtteforening blev stiftet i 1978 og er sammensat af tre medlemmer og en kasserer. Foreningen har til formål at støtte hovedforeningen med midler, der kan hjælpe med at give klubbens medlemmer bedre forhold og gode oplevelser. Hjælpen gør det blandt andet muligt at sende ungdomsspillere til stævner i ind- og udland, at holde arrangementer der giver medlemmerne gode håndbold oplevelser helt tæt på og at bibeholde de bedste faciliteter og træningsforhold i forhold til eksempelvis træningsremedier. Alle hold, der kunne have brug for det, kan søge støtte.

Foreningen tjener penge til at kunne yde den økonomiske støtte gennem blandt andet klublotto og julemarkedet, hvor der sælges juledekorationer og lodder til tombolaen. Derudover er foreningen en aktiv del af Haverslev byfest, hvor tombolaen igen er sat op og foreningen giver en hånd med oprydningen.

bottom of page